systemONE - wersja 2.9

9 czerwca, 2017

Z początkiem czerwca udostępniliśmy najnowszą wersję naszego flagowego produktu – systemONE.
Aktualna wersja v2.9 przynosi wiele zmian i usprawnień, znacznie rozszerzających możliwości naszego rozwiązania.

Rozwiązanie systemONE to nie tylko rozwiązanie do monitoringu środowisk informatycznych ale również system, który pomaga w agregacji danych pomiarowych w przemyśle, farmaceutyce, magazynach i wielu innych.

Najnowsza odsłona rozwiązania systemONE przynosi wiele istotnych zmian wśród których możemy wyróżnić:

  • monitoring dostępności i opóźnień urządzeń i usług w sieci komputerowej dzięki obsłudze protokołu ICMP oraz TCP/IP, co pozwla traktować rozwiązanie systemONE jako pełnoprawne narzędzie do monitoringu sieci komputerowej,
  • dodanie obsługi protokołu Modbus TCP, dzięki czemu można agregować dane z istniejącej infrastruktury przemysłowej. Bardzo przejrzysta i elastyczna konfiguracja protokołu Modbus TCP pozwala na szybkie jego wdrożenie i odczyt danych pomiarowych,
  • przebudowa modułu powiadomień dzięki czemu możliwe jest konfigurowania osobnych polityk powiadomień i przypisywanie ich do poszczególnych sensorów w obiekcie. Korzystanie z nowego systemu powiadomień umożliwia dostosowanie polityk powiadamiania w systemie do aktualnych polityk stosowanych w firmie na każdym poziomie. Dodatkowo obsługa harmonogramów dla każdego kontaktu umożliwia przeniesienie obowiązujących procedur i polityk tj. system zmianowy do systemu i ich bezproblemową implementację.