SMART-SENSOR - wersja 5.0

6 lipca, 2017

Z początkiem lipca dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania zarządzającego urządzeniami z serii SMART-SENSOR.
Wersja 5.00 wprowadza wiele udoskonaleń w zakresie oferowanych przez oprogramowanie funkcjonalności.

Od nowej wersji, firmware jest oferowany w czterech liniach funkcjonalnych:

  • linia oprogramowania SMART-LOGGER ( urządzenia dedykowane do samodzielnej pracy )
  • linia oprogramowania SMART-MOTE ( urządzenia dedykowane do współpracy z oprogramowaniem systemONE )
  • linia oprogramowania SMART-INTEGRATION-KIT ( urządzenia dedykowane do współpracy z zewnętrznymi systemami IT/Przemysł)
  • linia oprogramowania SMART-IOT-KIT ( urządzenia dedykowane do współpracy z zewnętrznymi systemami IoT/IIoT )

Do najważniejszych zmian w najnowszej wersji oprogramowania wymienić należy:

  • dynamiczne wyliczanie punktu rosy oraz wilgotności bezwzględnej,
  • dodanie obsługi protokołu Modbus/TCP,
  • usprawnienie obsługi protokołu CoAP,
  • oraz wiele innych.

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka poszczególnych linii oprogramowania.

SMART-LOGGER

Oprogramowanie SMART-LOGGER zamienia urządzenie w pełni funkcjonalny, niezależny rejestrator danych, który umożliwia gromadzenie, przechowywanie i wyświetlanie danych pomiarowych zbieranych przez wiele lat.
Urządzenie umożliwia wysyłanie natychmiastowych alarmów przez sms i e-mail. Możliwe jest wysyłanie powtarzających się raportów z bieżącymi pomiarami i danymi historycznymi. Ponadto urządzenia z oprogramowaniem sprzętowym typu SMART-LOGGER można łączyć w grupy, w których jedno urządzenie pracuje jako nadzorca i gromadzi dane pomiarowe z innych urządzeń, umożliwia wyświetlanie ich na pojedynczym panelu oraz wysyła skumulowane raporty na podany adres e-mail.

SMART-MOTE

Dzięki pełnej integracji rozwiązań firmy astozi można uzyskać rezultaty, których nie zaoferują inne rozwiązania.
Oprogramowanie systemONE przesyła informacje o ustawieniach progów alarmowych do czujników, dzięki czemu urządzenia mogą wyświetlać alarmy bezpośrednio użytkownikom za pośrednictwem diody LED i wbudowanego brzęczyka.

SMART-INTEGRATION-KIT

Linia SMART-INTEGRATION-KIT jest dedykowana urządzeniom współpracujących z zewnętrznymi systemami tj. systemy IT oraz systemy przemysłowe.
Dzięki zastosowaniu wielu znanych i popularnych protokołów można odczytywać dane pomiarowe z czujników firmy astozi i przenosić je do istniejących już systemów. Oprócz odczytu danych pomiarowych możliwe jest sterowanie diodami LED i brzęczykiem, dzięki czemu można realizować różne scenariusze powiadamiania za pomocą czujnika astozi i oprogramowania zewnętrznego. Obsługa urządzenia jest możliwa za pomocą protokołów: HTTP, CSV, SNMP, MODBUS/TCP

SMART-IOT-KIT

Linia SMART-IOT-KIT jest dedykowana urządzeniom współpracujących z zewnętrznymi systemami Internet of Things oraz Industrial Internet of Things.
Dzięki zastosowaniu wielu znanych i popularnych protokołów można odczytywać dane pomiarowe z czujników firmy astozi i przenosić je do istniejących już systemów. Oprócz odczytu danych pomiarowych możliwe jest sterowanie diodami LED i brzęczykiem, dzięki czemu można realizować różne scenariusze powiadamiania za pomocą czujnika astozi i oprogramowania zewnętrznego. Obsługa urządzenia jest możliwa za pomocą protokołów: HTTP, MQTT, CoAP.