systemONE - wersja 2.15

4 lutego, 2020

Z początkiem lutego udostępniliśmy najnowszą wersję naszego flagowego produktu – astozi systemONE.

Jak zwykle nowa wersja ( v2.15 ) przynosi wiele zmian i usprawnień, znacznie rozszerzających możliwości naszego rozwiązania.

Rozwiązanie systemONE to nie tylko rozwiązanie do monitoringu środowisk informatycznych ale również system, który pomaga w agregacji danych pomiarowych w przemyśle, farmaceutyce, magazynach i wielu innych.

Najnowsza odsłona rozwiązania systemONE przynosi wiele istotnych zmian wśród których możemy wyróżnić:

  • moduł raportowy dający możliwość tworzenia raportów dla wybranych czujników za zadany okres czasu oraz wysyłanie ich drogą email do zdefiniowanych użytkowników
  • możliwość importu danych z plików CSV
  • możliwość tworzenia harmonogramów pracy dla urządzeń ( możliwość tworzenia planów konserwacji urządzeń pomiarowych – wybór czujnik, obiekt, urządzenie pomiarowe )

Dodatkowo chcelibyśmy podkreślic że od wersji 2.11 rozwiązanie systemONE jest dostępne w polskiej i angielskiej wersji językowej.